Als slachtoffer van een ongeval staat uw leven helemaal op z’n kop. Zorgen, pijn, en onzekerheid over de toekomst, op zoek naar rechtvaardigheid en u krijgt te maken met de verzekeraar van de ongeval veroorzaker. Laat uw persoonlijk belang behartigen!

Een ongeval veroorzaakt fysieke, emotionele en financiële schade

U heeft letsel opgelopen en daar komen verschillende kosten uit voort. Is het ongeval de schuld van een ander, dan is het mogelijk dat wij de financiële schade met succes verhalen op de verzekeraar van veroorzaker van uw ongeval.

Dit nemen wij uit handen:

  • Het aansprakelijk stellen van de veroorzakers
  • Het voeren van de schuldvraagdiscussie met de verzekeraar
  • Het verzamelen van bewijsdocument rondom uw schade
  • Het indien nodig regelen van een voorschot
  • Het opvragen van informatie bij artsen/therapeuten
  • Het onderhandelen met de verzekeraar
  • Het regelen van een rechtvaardige schadevergoeding, inclusief smartengeld

Omdat er sprake is van complexe materie en er een kennisverschil is tussen u als slachtoffer en de verzekeraar die de schade dient te vergoeden heeft u recht op een voor u kosteloze belangenbehartiger.

Neem contact met ons op